Vyjadřovací portál

Všichni provozovatelé inženýrských sítí jsou dle §86 a §110 zákona č. 183/2006 Sb. povinni se vyjádřit k existenci jejich sítí. Pro potřeby Vás provozovatelů optických sítí nebo jiných inženýrských sítí Vám nabízíme naše webové řešení Vyjadřovacího portálu.

Řešení je v současné dostupné zcela zdarma pro společnosti a organizace využívající náš systém HSOptika, lze ho ale využít nezávisle pro potřeby správců jiných inženýrských sítí nad jejich geoprostorovými databázemi.

Možnosti:

  • Plně responzivní design stránek pro komunikaci s veřejností, možnost inkludování těchto stránek do webu organizace.
  • Zadání žádosti prostřednictvím průvodce, strukturovaný formulář pro zadání uživatelského požadavku s možností vložení příloh, mapa s jednoduchým ovládáním pro on-line zákres požadovaného území (vyhledání adres, parcel)
  • Nezávislý administrátorský modul pro administraci přijatých žádostí o vyjádření, pro vlastní přípravu a odeslání vyjádření žadatelům
  • Generování vlastního vyjádření včetně grafických mapových příloh ve volitelném měřítku (formát PDF)
  • Automatické generování samostatné přílohy – výkresu dotčených sítí v požadovaném území (DGN formát)
  • Rozesílání vyjádření prostřednictvím elektronické pošty se všemi přílohami (vlastní vyjádření, výkres dotčených sítí + další volitelné přílohy)
  • Možnosti přizpůsobení vyjadřovacího portálu pro poskytování vyjádření více organizací + další přizpůsobení portálu na míru Vašim potřebám