HsOptika – Evidence, pasportizace optických sítí PON

Plně webový systém (na principech GIS) bez dalších licenčních poplatků, neomezený počet uživatelů.

Systém HSOptika

HSOptika je plně webový systém (na principech GIS), který smí používat neomezený počet uživatelů Ve Vaší organizaci bez požadavků na další licenční poplatky.

Evidence optických sítí

HSOptika eviduje všechny Vaše trasy optických sítí, objekty na trasách, chráničky, kabely, vlákna, různé typy uzlů, provaření vláken a napojení vláken na porty uzlů.

Vyjadřovací portál

Umožňuje Vám, uživatelům systému HSOptika (a nejen jim), poskytovat vyjádření k průběhu Vašim sítí podle dle §86 a §110 zákona č. 183/2006 Sb.

Pasivní optické sítě a HSOptika

Pasivní optické sítě (PON) představují v dnešní době jednu z nejprogresivnějších cest v rozšiřování vysokorychlostních sítí. Hlavní výhodou při jejich výstavbě a provozování jsou nižší náklady oproti sítím aktivním. S ohledem na vzrůstající potřeby dokumentovat podrobně tyto sítě, nabízí naše společnost Vám, provozovatelům těchto sítí, webový systém HSOptika založený na principech GIS. Jeho základem je plná funkcionalita našeho GIS webového mapového řešení HSLayers, která je pro potřeby evidence optických sítí PON doplněna o další obsáhlou speciální funkcionalitu. Součástí řešení je i Vyjadřovací portál pro poskytování vyjádření k průběhu Vašich sítí.

 

HSOptika je plně webový systém (na principech GIS), který smí používat neomezený počet uživatelů Ve Vaší organizaci bez požadavků na další licenční poplatky. Uživatelům postačuje pouze běžný webový prohlížeč. Umožňuje vést podrobnou dokumentaci Vašich tras, HDPE trubek a mikrotrubiček a jejich svazků, optických kabelů, vláken, objektů na trasách, optických van, rozvaděčů, splitterů a detailní evidenci provaření optických vláken, napojení vláken na porty optických van, rozvaděčů nebo splitterů, patch-cord kabelů. Dokumentovaná síť tras vzniká na základě přímo importovaných geodetických měření (DGN, DXF, TXT). 

Instalace Vaší licence HSOptika na Váš server (Linux anebo Windows Server), anebo lze využít hosting systému HSOptika na našich serverech.

Každého zájemce o naše řešení si vážíme a v případě zájmu poskytujeme bezplatnou a nezávaznou prezentaci produktu HsOptika v rozsahu 1-1,5 hodiny, kde na základě konkrétního vzorku dat Vašeho geodetického zaměření (DGN,DXF formát) předvedeme hromadný import dat a postupné kroky při tvorbě sítě tras a objektů na trasách, konstrukci chrániček, definici a vložení kabelů, napojení (provaření vláken mezi sebou a jejich napojení na konektory uzlů) a odprezentujeme  i možnosti vyjadřovacího portálu.

V prosinci 2022 obdržela naše společnost za aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí titul Vizionář roku 2022 v soutěži vyhlašované společností CzechInno, a to za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací.