HsOptika – Evidence, pasportizace optických sítí PON

Plně webový systém (na principech GIS) bez dalších licenčních poplatků, neomezený počet uživatelů.

Systém HSOptika

HSOptika je plně webový systém (na principech GIS), který smí používat neomezený počet uživatelů Ve Vaší organizaci bez požadavků na další licenční poplatky.

Evidence optických sítí

HSOptika eviduje všechny Vaše trasy optických sítí, objekty na trasách, chráničky, kabely, vlákna, různé typy uzlů, provaření vláken a napojení vláken na porty uzlů.

Vyjadřovací portál

Umožňuje Vám, uživatelům systému HSOptika (a nejen jim), poskytovat vyjádření k průběhu Vašim sítí podle dle §86 a §110 zákona č. 183/2006 Sb.

Pasivní optické sítě a HSOptika

Pasivní optické sítě (PON) představují v dnešní době jednu z nejprogresivnějších cest v rozšiřování vysokorychlostních sítí. Hlavní výhodou při jejich výstavbě a provozování jsou nižší náklady oproti sítím aktivním. S ohledem na vzrůstající potřeby dokumentovat podrobně tyto sítě, nabízí naše společnost Vám, provozovatelům těchto sítí, webový systém HSOptika založený na principech GIS. Jeho základem je plná funkcionalita našeho GIS webového mapového řešení HSLayers, která je pro potřeby evidence optických sítí PON doplněna o další obsáhlou speciální funkcionalitu. Součástí řešení je i Vyjadřovací portál pro poskytování vyjádření k průběhu Vašich sítí.

 

AKTUÁLNĚ PRO VÁS PŔIPRAVUJEME:

 
Modul systému HsOptika pro exporty Vašich tras do výměnného formátu JVF Digitální technické mapy České republiky.

V prosinci 2022 obdržela naše společnost za aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí titul Vizionář roku 2022 v soutěži vyhlašované společností CzechInno, a to za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací.